Technologie

Podział przepływomierzy – co jest istotne w ich rozróżnieniu?

mężczyzna badający przepływomierz

Przepływomierze są niezastąpionymi urządzeniami pozwalającymi na dokładny pomiar przepływu cieczy i gazów. Jednakże istnieje wiele rodzajów przepływomierzy, z których każdy ma swoje własne zastosowanie. W tym artykule dokładnie przyjrzymy się różnym rodzajom, ich zasadom działania oraz korzyściom i ograniczeniom.

Wybór odpowiedniego rodzaju przepływomierza jest niezwykle istotny, ponieważ różnią się one nie tylko zasadami działania, ale także zastosowaniami. Warto więc poznać podstawowe rodzaje przepływomierzy i zrozumieć, które z nich są odpowiednie dla konkretnych aplikacji.

przepływomierz wodny

Przepływomierz – co to?

Przepływomierze to urządzenia służące do pomiaru ilości cieczy lub gazów, określanej na podstawie przepływu w określonym czasie. Istnieje wiele różnych rodzajów tych urządzeń, z różnymi metodami pomiaru, sposobami montażu i zastosowaniami. W tym artykule przyjrzymy się kilku najpowszechniejszym rodzajom przepływomierzy oraz ich zaletom.

Rodzaje przepływomierzy

Na rynku dostępnych jest kilka głównych rodzajów urządzeń mierzących przepływ, z których każdy ma swoje unikalne cechy i zastosowania. Przed zakupem warto skonsultować się z ekspertem, który pomoże wybrać odpowiednią opcję. Warto również zwrócić uwagę na warunki pracy oraz rodzaj mierzonej substancji, aby podjąć najlepszą decyzję.

Przepływomierze mechaniczne

Przepływomierze mechaniczne opierają się na prostych mechanizmach, takich jak wirnik lub wirujący tłok, które obracają się lub poruszają w reakcji na przepływ cieczy, lub gazu. Ich zaletą jest prosta budowa i niskie ceny, co czyni je popularnym wyborem. Jednakże przepływomierze mechaniczne mają swoje ograniczenia. Nie są zbyt dokładne i mogą być podatne na zużycie mechaniczne w przypadku cieczy zawierających cząstki stałe.

Przepływomierze ultradźwiękowe, falowe i optyczne

Te przepływomierze wykorzystują zaawansowane technologie, takie jak ultradźwięki, fale lub technologię optyczną, do dokładnego pomiaru przepływu. Są bezkontaktowe, co oznacza, że nie wpływają na przepływ cieczy ani gazu, co jest szczególnie istotne w przypadku substancji agresywnych lub w warunkach wysokiego ciśnienia.

Przepływomierze te są dokładne i nie wymagają częstej konserwacji, jednak nie nadają się do cieczy o dużej lepkości ani z dużą ilością cząstek stałych.

Przepływomierze elektromagnetyczne

Przepływomierze elektromagnetyczne opierają się na zdolności cieczy do wzbudzania prądu elektrycznego podczas ruchu. Są bardzo dokładne i posiadają prostą budowę. Jednakże mogą być stosowane tylko z cieczami przewodzącymi prąd elektryczny, co stanowi ich główne ograniczenie.

Przepływomierze mierzące różnicę ciśnień

Przepływomierze różnicy ciśnień wykorzystują zwężenie w rurociągu oraz pomiar różnicy ciśnień, aby określić przepływ substancji. Są stosunkowo tanie i mają długi okres eksploatacji, ale generują spadek ciśnienia w rurociągu. Mogą być stosowane zarówno do cieczy, jak i gazów.

Przepływomierze Coriolisa

Przepływomierze Coriolisa to przepływomierze masowe, które mogą być stosowane do prawie wszystkich mediów, zarówno cieczy, jak i gazów. Działają na zasadzie zmiany fazy w drganiach rury, przez którą przepływa medium. Są niezwykle dokładne, ale mają stosunkowo duże wymiary i mogą być wrażliwe na zmiany temperatury oraz wibracje zewnętrzne.

przepływomierz

Podział przepływomierzy ze względu na montaż

Przepływomierze można również podzielić ze względu na sposób montażu na przepływomierze kontaktowe i bezkontaktowe. Ta podziałka jest kluczowa, ponieważ określa, w jaki sposób przepływomierz jest instalowany i jakie ma możliwości.

Przepływomierze kontaktowe

Przepływomierze kontaktowe są instalowane bezpośrednio w rurociągach, co oznacza, że wymagają fizycznego ingerowania w infrastrukturę przepływu. Montaż takiego przepływomierza polega na wstawieniu go do rurociągu w taki sposób, aby mógł dokładnie mierzyć przepływ cieczy lub gazu. To rozwiązanie jest trwalsze i stabilne, co sprawia, że przepływomierze kontaktowe są często stosowane w stałych systemach pomiarowych.

Jednakże montaż przepływomierza kontaktowego może być bardziej czasochłonny i kosztowny, ponieważ wymaga zatrudnienia specjalistycznego personelu do instalacji oraz przerywania pracy przewodu wodociągowego lub innego systemu przepływowego w celu zamontowania urządzenia.

Przepływomierze bezkontaktowe

Przepływomierze bezkontaktowe są instalowane na zewnętrznej powierzchni rurociągu lub przewodu, co eliminuje konieczność fizycznego ingerowania w przepływ. Dzięki temu są przenośne i wygodne do zastosowań w różnych punktach pomiarowych. Montaż takiego przepływomierza jest znacznie prostszy i szybszy, ponieważ nie wymaga przerywania przewodu ani dużego nakładu pracy.

Przepływomierze bezkontaktowe znajdują szerokie zastosowanie w przypadku, gdy konieczne jest monitorowanie przepływu na różnych odcinkach rurociągu lub w miejscach trudno dostępnych. Są również idealne do okresowych pomiarów weryfikacyjnych i diagnostycznych, co pozwala na skuteczne utrzymanie i zarządzanie infrastrukturą przepływową. Przed podjęciem decyzji warto skonsultować się z ekspertem, który pomoże wybrać odpowiednią opcję.