ECDF mKlaster

ECDF mKlaster to odpowiedź na potrzeby prężnie rozwijającej się branży technologii mobilnych.

Inicjatywa ma wzmocnić pozycję wielkopolskich przedsiębiorców na rynku, podnieść ich konkurencyjność, jak również pozytywnie wpłynąć na innowacyjność całego regionu. Aby stworzyć im najlepsze warunki do rozwoju zapewniamy infrastrukturę techniczną, pomagamy w nawiązaniu współpracy z dużymi markami, inicjujemy i koordynujemy wspólne projekty a także pomagamy w zdobyciu dofinansowania. Ponadto promujemy technologie mobilne oraz działalność uczestników klastra poprzez organizację wydarzeń, obecność w mediach i branie udziału w konferencjach, szkoleniach i targach.  Pełnimy także rolę pośrednika między światem biznesu i nauki, ułatwiając przepływ wiedzy i doświadczeń dla jeszcze bardziej efektywnego opracowywania nowatorskich rozwiązań.

Nasza szeroka sieć kontaktów międzynarodowych w głównej mierze składa się z czołowych europejskich inicjatyw klastrowych a także instytucji otoczenia biznesu ze strategicznych dla nas regionów świata, gdzie nowe technologie, w szczególności mobilne, są teraz w okresie swojego rozkwitu. Dzięki tym kontaktom możemy reprezentować polskie rozwiązania mobilne na arenie światowej a także pomagać członkom klastra w procesie internacjonalizacji . Blisko współpracujemy z partnerami zagranicznymi m.in. z Niemiec, Finlandii, Turcji, Łotwy czy Hiszpanii, bierzemy udział w międzynarodowych projektach a także przynależymy do wpływowych europejskich organizacji, np. European Alliance for Innovation.

Misja i wizja

Misja

Misją ECDF mKlaster jest rozwój technologii mobilnych w Wielkopolsce, aby uczynić region ważnym punktem na globalnej mapie innowacyjnych ośrodków technologii mobilnych. 

Wizja

Chcemy być światowej klasy klastrem o wysoce rozpoznawalnej marce, znanym z wysokich kompetencji i wzbudzającym zaufanie wśród potencjalnych partnerów biznesowych. Wiemy, że tworzenie innowacyjnych rozwiązań, szczególnie w obszarze dynamicznie rozwijającego się rynku technologii, wymaga nowego i wszechstronnego spojrzenia oraz stałego udoskonalania stosowanych metod. Dlatego w ECDF mKlaster tworzymy środowisko sprzyjające rozwojowi współpracy, kreatywności, swobodnemu dialogowi i wymianie opinii. Ponadto zapewniamy infrastrukturę techniczną i badawczo-rozwojową, wsparcie przy pozyskiwaniu finansowania inwestycji i prac B+R oraz pomoc przy nawiązywaniu kontaktów ze światem nauki. Promujemy i korzystamy z innowacyjnych metod pracy, poszukujemy nowych narzędzi pobudzających inwencję i ośmielających do wcielania w życie nawet najbardziej nietypowych pomysłów.

Opis idei klastrów

 

Idea klasteringu powstała dzięki działaniom Michaela Portera, który dostrzegł potencjał w klastrach (ang. cluster to grono). Według pomysłodawcy, klastry stanowią geograficzną koncentrację przedsiębiorstw, konkurujących ze sobą w powiązanych branżach lub sektorach gospodarki. To głównie małe i średnie przedsiębiorstwa wchodzą w skład klastra, współpracując i wspierając się wzajemnie. Członkowie klastra są dla siebie konkurencją, ale jednocześnie tworzą także wspólnotę, tak by móc tworzyć stabilną i mocną jednostkę klastrową danej branży, w regionie. Podczas realizacji koncepcji klasteringu stawia się na motywującą konkurencję i rzetelną współpracę, wymianę informacji, dla korzyści wszystkich stron. Racjonalne wykorzystanie potencjału członków klastra jest podstawą do tworzenia silnej gospodarki regionalnej i narodowej, gdyż koncepcja klastrowa stanowi punkt wyjścia współczesnego podejścia do konkurencyjności w ramach tych gospodarek. 

Co obecnie daje uczestnictwo w klastrze? Po pierwsze, zyskuje się zaplecze promocyjne dla swojego przedsiębiorstwa, rozszerza siatkę kontaktów, nawiązuje partnerstwa, dzięki czemu wzrasta siła przetargowa przedsiębiorstwa na rynku. Odnotowuje się wyższą sprawność działania firmy i zyskuje w ogólnym rozrachunku, zgodnie z efektem skali. Zyskuje się dostęp do nowych technologii oraz nowych rynków, często niedostępnych dla samodzielnie działających przedsiębiorstw. Uczestnictwo w klastrze pozwala na wzmocnienie pozycji danego przedsiębiorstwa na branżowym rynku, gdyż coraz trudniej, małym i średnim przedsiębiorstwom, jest zaistnieć pośród dużych firm. Aktywne działanie w klastrze przyczynia się także do promocji regionu w kraju i na świecie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej Wielkopolski

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie.

Zamknij